ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
આંદોલન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. આંદોલ્ ( ડોલાવવું ) ] न. અનુસંધાન; આલોચન; વિચારવું તે.
૨. न. ઉશ્કેરણી; ખળભળાટ.
૩. न. કિરણ.
૪. न. ઘડિયાળનું લોલક; `પેન્ડ્યુલમ`.
૫. न. ઝરણ.
૬. न. ઝૂલવાપણું; હિંદોળવું તે; ધ્રુજાટ.
૭. न. ડોલન; ઝૂલવાપણું; આસ્પંદ.
૮. न. તરંગ; લહેર; મોજું.
૯. न. ધ્રુજારી; કંપ; મોજું `વાઇબ્રેશન`આંદોલન સીધા અને આડા એમ બે પ્રકારનાં હોય છે.
૧૦. न. પડઘો.
૧૧. न. હાલતી ચાલતી ચીજ.
૧૨. न. હિલચાલ; ચળવળ; હોહા; ડોળાડોળ.
૧૩. न. હીંચકો; ઝૂલો; હિંડોળો.