ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગરબી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. એ નામની વનસ્પતિ. તેનાં બિયાંનો હાથપગનો ચડેલા સોજા ઉતારવામાં દવા તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
૨. स्त्री. દેવીને માટે નવરાત્રિમાં મૂકવા બનાવેલું લાકડા કે ધાતુનું ચોકઠું.
૩. स्त्री. નવરાત્રિના તહેવારોમાં લહેકાવીને ગાવાનું દેવીનું પદ્ય; દેશી.
૪. स्त्री. સ્ત્રીઓમાં ગવાતી એક જાતની રાગણી.