ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગાંઠિયા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ब. व. ચણાના લોટની બનેલી, તળેલી એક પ્રકારની વાની.