ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગૌના  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ગમન ( જવું તે ) ] स्त्री. ( હિંદી ) સગપણ કરેલી દીકરીને સાસરે વળાવવાપણું.