ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢમટાં  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ब. व. કાળા પાપડ; થોડી અડદની અને બીજી ગમે તે પ્રકારની દાળ મેળવી તેના બનાવેલા પાપડ.