ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તીર્થસ્થલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. યાત્રાનું પવિત્ર ધામ.