ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થૂઆ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. ઢગલો; જથ્થો.
૨. पुं. લોચો; લોંદો.
૩. स्त्री. ખેતરની હદ.