ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થેક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. એક જાતના છોડના મૂળમાંથી મળતો જુવારના દાણા જેવો ખાવાનો પદાર્થ.
स्त्री. કૂદકો; છલંગ; ફાળ.