ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પ્રખ્યાત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. મિલ્કતની ખરીદીમાં અગ્ર હક્ક.
[ સં. પ્ર ( વધારે ) + ખ્યાત ( વખણાયેલું ) ] वि. વિખ્યાત; નામાંકિત; પ્રસિદ્ધ; વધારે જાણીતું; પંકાયેલું; વખણાયેલું.