ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
મોરડ  
ઉચ્ચાર: ( મોરડ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. न. ખારી જમીનમાં ઊગતો એક જાતનો છોડ.
૨. न. દૂધી વગેરેનું ભજિયું; તળીને બનાવવામાં આવતો એક ખાદ્ય પદાર્થ.
૩. न. મોરસ; ખાંડ.